วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2551

นิทรรศการภาพถ่าย "ธรรมดา"


นิทรรศการชุด “ธรรมดา” ของ 3 ศิลปิน :
สิทธิพงษ์ ตัณฑ์จยะ, เอกลักษณ์ จุลสุคนธ์, วงศกร ทองเนื้อดี


นิทรรศการชุด ธรรมดา เป็นการตีความเรื่องราวที่ถูกสั่งสมจนเป็นเรื่องธรรมดาในสังคม ผลงานทั้ง 3 ชุด ที่เกิดขึ้นในนิทรรศการนี้เป็นดั่งแบบฝึกหัดบทหนึ่งในการทดสอบจิตใจ โดยศิลปินได้หยิบยก แง่มุมในสังคมซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องธรรมดาในสังคม หากแต่ในความธรรมดาอาจมีสิ่งที่ไม่ธรรมดา และในความไม่ธรรมดาก็อาจเป็นเพียงสิ่งธรรมดา

ผลงานชุดแรก คือ ผลงานชุด การเปลี่ยนแปลงบนความเปลี่ยนแปลง (Cycle Evolution) โดย สิทธิพงษ์ ตัณฑ์จยะ เป็นการกล่าวถึงเรื่องธรรมดาของคนจำพวกหนึ่งที่ต้องการมีชีวิตอยู่เพื่อรักษาตน แต่เมื่อศิลปินได้ถ่ายทอดพฤติกรรมธรรมดาของคนจำพวกนี้ออกมา
แล้วพฤติกรรมของพวกเขากลับดูไม่ธรรมดา ซึ่งตรงข้ามกับผลงานของ เอกลักษณ์ จุลสุคนธ์ ในชุด Imagination Daily ซึ่งถ่ายทอดภาพในจินตนาการอันโหดร้ายรุนแรงที่เกิดจากสื่อ ซึ่งดูแล้วไม่ธรรมดา แต่แท้จริงแล้วเนื้อหาที่ศิลปินนำเสนอ กลับเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นรายวันในสังคม

และผลงานชุดสุดท้ายคือ Untitled ของ วงศกร ทองเนื้อดี เป็นการโยนคำถามปลายเปิดจากเนื้องานของเขาไปสู่ผู้ชมให้ได้คิดโต้ตอบกับเรื่องราวธรรมดา ๆ ที่เขาได้ถ่ายทอดว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่ผู้ชมได้เห็นนั้นคือสิ่งธรรมดาหรือไม่ธรรมดา
เมื่อผู้ชมมีโอกาสได้คิดโต้ตอบกับผลงานในนิทรรศการชุด ธรรมดา นี้แล้ว อาจต้องกลับมาพิจารณาใจตัวเองดูว่าสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่ในชีวิตประจำวันแท้จริงแล้วคือสิ่งที่ธรรมดา
หรือไม่ธรรมดา

ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการภาพถ่าย ธรรมดา ทุก ๆ ท่าน
ที่ หอศิลป์ตาดู ระหว่างวันที่ 3-15 กรกฏา่คม 2551
มีพิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 3 กรกฏาคม 2551 เวลา 19.00 น.

ไม่มีความคิดเห็น: