วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

Flickr

This is a test post from flickr, a fancy photo sharing thing.

ป้ายทะเบียนเลขสวย

ป้ายทะเบียนเลขสวย

ป้ายทะเบียนเลขสวยๆท่ีกรมการขนส่งทางบกจัดทำด้วยดีไซน์สวยนำออกมาให้ประมูลไปติดกันเท่ห์ๆ ตามนิสัยของเราทั้งหลาย

Flickr

This is a test post from flickr, a fancy photo sharing thing.

วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2553

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ทดลองส่งภาพ

ทดลองส่งภาพทดลองส่งภาพทดลองส่งภาพทดลองส่งภาพทดลองส่งภาพทดลองส่งภาพทดลองส่งภาพทดลองส่งภาพทดลองส่งภาพทดลองส่งภาพทดลองส่งภาพทดลองส่งภาพ

วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553

วิดีโองานวันเกิดอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต


photo, originally uploaded by Kasem.

วิดีโองานวันเกิดอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553

Mutimedia complex


Mutimedia complex
Originally uploaded by Kasem
ทดสอบ

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

Photo Talk 2010


Photo Talk 2010
Originally uploaded by Kasem
สาขาศิลปะภาพถ่ายเสวนาเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาขาวิชาศิลปภาพถ่าย โดยเชิญ คุณสมเพ็ชร เจียรมณีทวีสิน มาเป็นวิทยากร ที่สาขาศิลปะภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2553

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553