วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2551

Yann Arthus-Bertrand in Bangkok

นิทรรศการภาพถ่าย "Earth from Above"
Yann Arthus-Bertrand

วันจัดแสดง: 3 มิถุนายน - 9 กันยายน
สถานที่: ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์
(รถไฟฟ้า สถานีสยาม, สถานีชิดลม)
เวลา: ทุกวัน ตั้งแต่ 10.00 น. ถึง 22.00 น.

ดูรายละเอียดได้ที่
http://www.lafete-bangkok.com/thai/event-in-bangkok.html

ไม่มีความคิดเห็น: