วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ทดลองส่งภาพ

ทดลองส่งภาพทดลองส่งภาพทดลองส่งภาพทดลองส่งภาพทดลองส่งภาพทดลองส่งภาพทดลองส่งภาพทดลองส่งภาพทดลองส่งภาพทดลองส่งภาพทดลองส่งภาพทดลองส่งภาพ

วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553

วิดีโองานวันเกิดอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต


photo, originally uploaded by Kasem.

วิดีโองานวันเกิดอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553

Mutimedia complex


Mutimedia complex
Originally uploaded by Kasem
ทดสอบ