วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2552

อาลัยศิลปินแห่งชาติ จิตต์ จงมั่นคง

ขอแสดงความอาลัย ต่อการจากไปของจิตต์ จงมั่นคง
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่ายศิลปะ)

อาจารย์จิตต์ จงมั่นคง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่ายศิลปะ) ได้เสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552 นับเป็นการสูญเสียปูชนียบุคคลด้านการถ่ายภาพ ของวงการศิลปภาพถ่ายไปอีกหนึ่งท่าน

สาขาศิลปภาพถ่าย ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของอาจารย์จิตต์ จงมั่นคง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่ายศิลปะ) ไว้ ณ ที่นี้อย่างสุดซึ้ง

วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2552


การแชร์ฮาร์ดดิสค์และเครื่องพิมพ์บน Network ผ่านทาง Airport Extreme WIFI

การใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ย่อมเกิดประโยชน์ด้านการประหยัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรที่มีราคาแพง ถ้าสามารถใช้งานร่วมกันได้ย่อมประหยัดได้หลายสถานตั้งแต่การจัดซื้อจัดหา ประหยัดค่าซ่อมบำรุง ปัจจุบันเทคโนโลยี WIFI มีความก้าวหน้ามาก มีการนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านการสื่อสารอินเทอร์เน็ต การสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่าย เป็นต้น
อุปกรณ์ประเภท WIFI ของ Macintosh ที่เรียกว่า Airport Extreme นอกจากการใช้งานเป็นอุปกรณ์ WIFI สำหรับการสื่อสารอินเทอร์เน็ตไร้สายแล้ว ยังสามารถใช้ประโยชน์ในการแชร์เครื่องพิมพ์ผ่านระบบไร้สาย และแชร์ฮาร์ดิสค์ผ่านระบบไร้สายนี้ได้เช่นเดียวกัน
ลองนำไปประยุกต์ใช้ หรือวางแผนประยุกต์ใช้งานในหน่วยงานของท่านดูบ้าง จะหยัดได้มากน้อยเพียงใด