วันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ย้อนอดีต : โปสเตอร์นิทรรศการศิลปนิพนธ์ Wake Up (2001)โปสเตอร์นิทรรศการศิลปนิพนธ์ สาขาศิลปะภาพถ่าย
รุ่นปีการศึกษา ค.ศ. 2000

ไม่มีความคิดเห็น: