วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ภุชงค์ โมราณรงค์ กับรางวัลดีเด่นสาขาศิลปภาพถ่าย YTA 2008


ภุชงค์ โมราณรงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาศิลปภาพถ่าย
คณะศิลปะและการออกแบบ ได้รับรางวัลดีเด่น สาขาภาพถ่าย จากโครงการ Young Thai Artist Award 2008
และนอกจากนี้ยังมี นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชย อีก 3 คน คือ พร้อมพงศ์ เดชพล, ชวลิต กรรมสาธก, และ ทรงพล โอทั่ง
ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้รับรางวัลจากโครงการนี้

ไม่มีความคิดเห็น: