วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

Flickr

This is a test post from flickr, a fancy photo sharing thing.

ป้ายทะเบียนเลขสวย

ป้ายทะเบียนเลขสวย

ป้ายทะเบียนเลขสวยๆท่ีกรมการขนส่งทางบกจัดทำด้วยดีไซน์สวยนำออกมาให้ประมูลไปติดกันเท่ห์ๆ ตามนิสัยของเราทั้งหลาย

Flickr

This is a test post from flickr, a fancy photo sharing thing.

วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2553

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ทดลองส่งภาพ

ทดลองส่งภาพทดลองส่งภาพทดลองส่งภาพทดลองส่งภาพทดลองส่งภาพทดลองส่งภาพทดลองส่งภาพทดลองส่งภาพทดลองส่งภาพทดลองส่งภาพทดลองส่งภาพทดลองส่งภาพ

วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553

วิดีโองานวันเกิดอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต


photo, originally uploaded by Kasem.

วิดีโองานวันเกิดอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต