วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2551

unique Mac Plus


unique Mac Plus
Originally uploaded by Holmgren

เครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช เมื่อประมาณ 30 ปีที่แล้ว

ไม่มีความคิดเห็น: