วันพุธที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

RIG : อุปกรณ์ถ่ายรถยนต์


rig on aston
Originally uploaded by matt watkinson

Rig อุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพรถยนต์อีกแบบหนึ่ง


ไม่มีความคิดเห็น: