วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

ข่าวเก่าเล่าใหม่ กันลืม : นิทรรศการศิลปะภาพถ่ายและสื่อผสม “คนสร้างภาพ”


นิทรรศการศิลปะภาพถ่ายและสื่อผสม “คนสร้างภาพ”

การเผยแพร่ผลงานทางศิลปะให้กับสังคมได้รับรู้ และเปลี่ยน เสนอแนะและวิพากษ์ วิจารณ์ ถือเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญของบุคคล และกลุ่มบุคคลที่เรียกตนเองว่า “ศิลปิน” นอกเหนือจากการผลิตผลงานศิลปะที่มีคุณภาพแล้ว เพื่อเป็นการตรวจสอบ ประเมินศักยภาพ และหาแนวทางใหม่ๆ ในนิทรรศการศิลปะภาพถ่ายและสื่อผสม “คนสร้างภาพ”
การเผยแพร่ผลงานทางศิลปะให้กับสังคมได้รับรู้ และเปลี่ยน เสนอแนะและวิพากษ์ วิจารณ์ ถือเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญของบุคคล และกลุ่มบุคคลที่เรียกตนเองว่า “ศิลปิน” นอกเหนือจากการผลิตผลงานศิลปะที่มีคุณภาพแล้ว เพื่อเป็นการตรวจสอบ
ประเมินศักยภาพ และหาแนวทางใหม่ ๆ ในการพัฒนาคุณภาพการสร้างสรรค์ผลงาน
ของตนเองอยู่อย่างสม่ำเสมอ ตามความเหมาะสมของรูปแบบ และวิธีการเฉพาะของแต่ละบุคคล

ภาพถ่าย ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในฐานะงานศิลปะ ยืนหยัดเทียบเท่าศิลปะแขนงอื่น ๆ ในวงการศิลปะในประเทศไทยมาเป็นเวลานานเกินกว่า ๒๐ ปี โดยศิลปินแต่ละรุ่นได้ผลิตผลงานคุณภาพ ที่หลากหลาย ทั้งในแวดวงศิลปะ วงการแฟชั่น งานภาพประกอบ งานสารคดี และวงการโฆษณา ผลงานภาพถ่ายอันหลากหลายเหล่านั้นได้เข้ามาผสมผสานกับวิถีชีวิตของคนไทย
จนยากที่จะแยกออกจากกันได้ ด้วยเหตุผลนี้เองนับเป็นหลักประกันทางวิชาการชิ้นสำคัญ ที่บ่งบอกถึงศักยภาพของภาพถ่ายที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวความรู้จากรุ่นต่อรุ่น

ในปี ๒๕๔๙ นี้ กลุ่มศิลปิน “คนสร้างภาพ” จึงก่อตัวขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพงษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์ เป็นแกนนำสำคัญในการรวบรวมเพื่อนร่วมอุดมการณ์ มาสร้างสรรค์ภาพถ่ายให้เกิดเป็นผลงานศิลปะ
และนำเสนอสู่สาธารณชน ผ่านรูปแบบของนิทรรศการศิลปะภาพถ่าย
ในที่สุดจึงกลายมาเป็น “นิทรรศการศิลปะและภาพถ่ายสื่อผสม คนสร้างภาพ”
จัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน – พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ณ หอศิลป์ชั้นนำต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ
พิษณุโลก และเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการศิลปะภาพถ่ายสู่สาธารณชน
ส่งเสริมให้คนไทยรักการถ่ายภาพ และเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาต่อยอด
ของวงการศิลปะภาพถ่ายของไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไป
นักวิชาการศิลปะ นักวิจารณ์ สื่อมวลชน ตลอดจนศิลปิน

ข้อมูลจากเว็บไซท์ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

ไม่มีความคิดเห็น: