วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

ศึกษาดูงาน J-RIO PHOTO STUDIO PRODUCTION
ดร. วราวรรณ สุวรรณผาติ พานักศึกษาสาขาศิลปะภาพถ่าย
ดูงานที่ J-RIO Photo Studio Production
ในรายวิชา ธุรกิจการถ่ายภาพ
เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๑

ไม่มีความคิดเห็น: