วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

ภาพอดีต : งานวันเยาวชนโลก "Great" เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘


งานวันเยาวชนโลก "GREAT" ณ บริเวณลานอเนกประสงค  ชั้น ๓
ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต ระหว่างวันที่ ๓-๔ กันยายน ๒๕๔๘

ไม่มีความคิดเห็น: