วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

อาลัย...สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์


ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ...
สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์
นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
(ภาพถ่ายในวันเปิดนิทรรศการภาพถ่ายผลงานนักศึกษาสาขาศิลปภาพถ่าย " Language of Light"
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ ณ สีลมแกลเลอเรีย)

ไม่มีความคิดเห็น: