วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

Danny Hall Missing (now not seen for 3 months in Thailand)


Danny Hall ชาวต่างชาติหายในประเทศไทย นานกว่า ๓ เดือน ช่วยตามหาหน่อย พบครั้งสุดท้ายที่
Full Moon Party ที่เกาะพงัน เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2551
http://www.facebook.com/group.php?gid=30573020225w

ไม่มีความคิดเห็น: