วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

สาขาศิลปะภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต


Blog สาขาศิลปะภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ มหาิวิทยาลัยรังสิต

สาขาศิลปะภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
ที่ทำการของสาขาวิชาตั้งอยู่ที่อาคาร ๕ (อาคารวิษณุรัตน์) ห้อง ๒๕๓, ๒๕๒ และห้อง ๒๔๒
เลขที่ ๕๒/๓๔๗ หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง ปทุมธานี ๑๒๐๐๐

หัวหน้าสาขาศิลปะภาพถ่ายคนปัจจุบัน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพงษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์

อีเมล์ของสาขา : photo_rangsit@yahoo.com

ไม่มีความคิดเห็น: