วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2552

อาลัย อาจารย์บัณจบ พลาวงศ์ คณบดีผู้ก่อตั้งคณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพลาวงศ์ ที่ต้องสูญเสียอาจารย์บัณจบ พลาวงศ์


อาจารย์บัณจบ พลาวงศ์  คณบดีผู้ก่อตั้งคณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต และอดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง
ผู้มีคุณูปการแก่วงการวิชาการด้านศิลปะมากมายในฐานะที่เป็นคณบดีผู้ก่อตั้งคณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต
และในฐานะผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง สถาบันการศึกษาด้านศิลปะแห่งหนี่งของประเทศไทย

ท่านอาจารย์บัณจบ พลาวงศ์  ได้เสียชีวิตด้วยอาการอันสงบที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2552
ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดมกุฏกษัตริยาราม ศาลา 13 กำหนด  7 วัน
วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2552 มหาวิทยาลัยรังสิต และคณะศิลปะและการออกแบบ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
ขอเชิญศิษย์ทั้งหลายร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวพลาวงศ์ในครั้งนี้ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: