วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

การประชุมกรรมการกำกับมาตรฐานการศึกษาสาขาศิลปภาพถ่าย

ในภาพขาดกรรมการหนึ่งท่าน คือ คุณสมเพ็ชร เจียรมณีทวีสิน (I.Q. LAB)

ไม่มีความคิดเห็น: