วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ขอแสดงความอาลัยต่อการเสียชึวิตของรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาศิลปภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ ขอแสดงความเสียใจและอาลัยต่อการเสีียชึวิตอย่างกระทันหันของอาจารย์สุธีร์ ธนรัช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปะและการออกแบบ ในระหว่างการประชุมเกี่ยวกับการจัดงานพิธีประสาทปริญญาประจำปี ที่คณะศิลปะและการออกแบบ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2552 นี้

ไม่มีความคิดเห็น: